Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΟΘ ΕΠΑΛ 2018

Δείτε τα θέματα εδώ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.Ο.Θ. 2018

Δείτε τα θέματα εδώ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ Α

Α1.
α. Σωστό     β. Λάθος     γ. Λάθος     δ. Σωστό     ε. Σωστό

Α2. γ     Α3. β


ΘΕΜΑ Β

Β1. Μεταβολή μόνο στη ζητούμενη ποσότητα
Η ζητούμενη ποσότητα μεταβάλλεται μόνο λόγω μεταβολής της τιμής του αγαθού, ενώ οι άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες παραμένουν σταθεροί. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει την καμπύλη ζήτησης D ενός αγαθού. Αν στην τιμή Ρ1 η ζητούμενη ποσότητα είναι Q1, τότε βρισκόμαστε στο σημείο Α της καμπύλης ζήτησης. Αν υποθέσουμε ότι η τιμή μειώνεται σε Ρ2 (ceteris paribus), τότε η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται σε Q2. Ο συνδυασμός αυτός αντιστοιχεί στο σημείο Β της καμπύλης D. Έχουμε, επομένως, μια κίνηση από το σημείο Α προς το σημείο Β πάνω στην ίδια καμπύλη. Αν πάλι η τιμή αυξηθεί από Ρ1 σε Ρ3, τότε η ζητούμενη ποσότητα μειώνεται από Q1 σε Q3. Ο νέος συνδυασμός αντιστοιχεί στο σημείο Γ της καμπύλης D. Έχουμε, επομένως, πάλι μια κίνηση από το σημείο Α στο σημείο Γ πάνω στην ίδια καμπύλη. Παρατηρούμε ότι οι μεταβολές της τιμής μεταβάλλουν τη ζητούμενη ποσότητα, σύμφωνα με το νόμο της ζήτησης, χωρίς να μετακινούν την καμπύλη ούτε να αλλάζουν τη συνάρτησή της.


Β2. Μεταβολή μόνο στη ζήτηση
 Στην περίπτωση αυτή δεχόμαστε ότι η τιμή ενός κανονικού αγαθού παραμένει σταθερή και μεταβάλλεται μόνον ένας προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης, για παράδειγμα το εισόδημα των καταναλωτών. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει την καμπύλη ζήτησης D1 ενός αγαθού. Έστω ότι στην τιμή Ρ1 η ζητούμενη ποσότητα είναι Q1. Ο συνδυασμός αυτός αντιστοιχεί στο σημείο Α της καμπύλης D1. Αν αυξηθεί το εισόδημα, αφού το αγαθό είναι κανονικό, θα αυξηθεί η ζήτησή του και στην ίδια τιμή Ρ1 θα αυξηθεί η ζητούμενη ποσότητα από Q1 σε Q2. Ο συνδυασμός αυτός όμως αντιστοιχεί στο σημείο Β, που ανήκει σε μια άλλη καμπύλη ζήτησης D2, η οποία προήλθε από τη μετατόπιση ολόκληρης της D1 προς τα δεξιά. Αν πάλι μειωθεί το εισόδημα, θα μειωθεί η ζήτησή του και στην ίδια τιμή Ρ1 η ζητούμενη ποσότητα θα μειωθεί από Q1 σε Q3. Ο συνδυασμός αυτός αντιστοιχεί στο σημείο Γ μιας άλλης καμπύλης ζήτησης D3, η οποία προήλθε από τη μετατόπιση ολόκληρης της καμπύλης D1 προς τα αριστερά. Παρατηρούμε ότι οι μεταβολές σε έναν από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης, όταν η τιμή παραμένει σταθερή, μεταβάλλουν τη ζήτηση του αγαθού, μετατοπίζοντας ολόκληρη την καμπύλη ζήτησης, μεταβάλλοντας τη συνάρτησή της.

Β3. Ταυτόχρονη μεταβολή ζητούμενης ποσότητας και ζήτησης
Ας υποθέσουμε ότι για ένα κανονικό αγαθό παρατηρείται ταυτόχρονα μεταβολή στην τιμή του και στο εισόδημα των καταναλωτών, για παράδειγμα, αυξάνονται και τα δύο. Στην περίπτωση αυτή η αύξηση της τιμής τείνει να μειώσει τη ζητούμενη ποσότητα, ενώ η αύξηση του εισοδήματος τείνει να αυξήσει τη ζήτηση. Επειδή οι επιδράσεις των δυο αυτών μεταβολών είναι αντίθετες, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν η τελική ζητούμενη ποσότητα είναι ίση, μικρότερη ή μεγαλύτερη από την αρχικά ζητούμενη ποσότητα (πριν τις μεταβολές). Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το σχετικό μέγεθος των μεταβολών της τιμής και του εισοδήματος.
Ας μελετήσουμε μια περίπτωση όπου το μέγεθος της αύξησης του εισοδήματος είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος της αύξησης της τιμής. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει την καμπύλη ζήτησης D1, ενός κανονικού αγαθού. Αν στην τιμή Ρ1 η ζητούμενη ποσότητα είναι Q1, ο συνδυασμός αυτός αντιστοιχεί στο σημείο Α της καμπύλης D1. Η αύξηση της τιμής σε Ρ2 θα μειώσει τη ζητούμενη ποσότητα σε Q2. Έχουμε μια μετακίνηση από το σημείο Α προς το σημείο Β πάνω στην ίδια καμπύλη D1. Αν τώρα αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών, θα αυξηθεί και η ζήτησή τους για το αγαθό. Θα έχουμε μετακίνηση ολόκληρης της καμπύλης ζήτησης προς τα δεξιά, από τη θέση D1 στη θέση D2. Έτσι στην ίδια τιμή Ρ2 η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται από Q2 σε Q3. Έχουμε, δηλαδή, μετακίνηση από το σημείο Β της D1 προς το σημείο Γ της D2. Παρατηρούμε ότι η τελικά ζητούμενη ποσότητα Q3 είναι μεγαλύτερη από την αρχική Q1.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
Λ. ΜΥΛΩΝΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017

Ύλη ΑΟΘ / ΑΟΔΕ ΕΠΑΛ 2018

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Ειδικότητες:
1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
3. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
4. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Εξεταζόμενο Μάθημα:

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το βιβλίο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου (Θ. Λιανού, Α. Παπαβασιλείου και Α. Χατζηανδρέου), έκδοσης Ι.Τ.Υ.Ε. Διόφαντος, οι ακόλουθες ενότητες: 

Κεφάλαιο 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες
1. Εισαγωγή 
2. Η Οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου 
3. Οι ανάγκες 
4. Προϊόντα ή Οικονομικά Αγαθά 
5. Η Αγορά 
6. Κοινωνικοί Θεσμοί
7. Οι Παραγωγικές Δυνατότητες της Οικονομίας 
8. Ο καταμερισμός των έργων 
9. Το χρήμα 
10. Το Οικονομικό κύκλωμα 
11. Η αβεβαιότητα στην οικονομική ζωή 
12. Οι πληροφορίες 
Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου. 

Κεφάλαιο 7: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής Θεωρίας 
2. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
3. Η Έννοια της Προστιθέμενης Αξίας 
4. Η επίδραση της μεταβολής των τιμών στο Ακαθάριστο Εγχώριο προϊόν 
9. Το κατά κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π. 
10. Το Α.Ε.Π. ως δείκτης οικονομικής ευημερίας και οι αδυναμίες του 
Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου.

Κεφάλαιο 9: Οικονομικές Διακυμάνσεις – Πληθωρισμός- Ανεργία
1. Εισαγωγή 
2. Οικονομικές διακυμάνσεις 
3. Ο πληθωρισμός (εκτός από το υποκεφάλαιο που αναφέρεται στις συνέπειες του πληθωρισμού και φέρει τον υπότιτλο: «γ) Δανειστές και χρεώστες») 
4. Ανεργία 
Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου. 

Κεφάλαιο 10: Τα Δημόσια Οικονομικά 
1. Εισαγωγή 
2. Οι Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους 
3. Τα Δημόσια Οικονομικά 
4. Κρατικός Προϋπολογισμός 
Οι αντίστοιχες ερωτήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου.


Εξεταζόμενο Μάθημα:

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΒΙΒΛΙΟ: «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» (Μ. Βαξεβανίδου, Π. Ρεκλείτη, έκδοση ITYE Διόφαντος) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
1.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
1.1.1. Εισαγωγή 
1.1.2. Μορφές Επιχειρήσεων 
1.1.2.α. Ιδιοκτησιακό Καθεστώς 
1.1.2.γ. Τομέας δραστηριότητας 
1.1.2.δ. Το μέγεθος των Επιχειρήσεων 
1.1.2.ε. Η Γεωγραφική Έκταση των Δραστηριοτήτων 

1.2. ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
1.2.1. Εισαγωγή 
1.2.2. Η Παραγωγική Λειτουργία 
1.2.3. Η Εμπορική Λειτουργία 
1.2.4. Η Οικονομική Λειτουργία 

1.3. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
1.3.1. Εισαγωγή 
1.3.2. Η Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων 
1.3.3. Ο Κοινωνικός Ισολογισμός 

1.4. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
1.4.1. Εισαγωγή 
1.4.2. Κατηγορίες του Εξωτερικού Περιβάλλοντος 

1.5. ΟΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
1.5.1. Εισαγωγή 
1.5.2. Η Αποτελεσματικότητα 
1.5.3. Η Αποδοτικότητα 
1.5.4. Η Παραγωγικότητα 
1.5.5. Η Ανταγωνιστικότητα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
2.2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2.2.1. Εισαγωγή

2.3. ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ,ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
2.3.1. Γνώσεις 
2.3.2. Ικανότητες 
2.3.3. Χαρακτηριστικά προσωπικότητας 

2.4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MANAGEMENT) 
2.4.1. Εισαγωγή 
2.4.2. Ιστορική εξέλιξη του management 
2.4.3. Οι λειτουργίες της Οργάνωσης & Διοίκησης 

2.5. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MARKETING) 
2.5.1. Εισαγωγή 
2.5.2. Έννοια και περιεχόμενο του Marketing (εκτός των παραγράφων 2.5.3.α, 2.5.3.β, 2.5.3.γ, 2.5.3.δ) 
2.5.3. Το μίγμα marketing (marketing – mix) 

2.6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
2.6.1. Εισαγωγή – Βασικές έννοιες 

2.7. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
2.7.1. Εισαγωγή – Βασικές έννοιες 
2.7.2. Περιεχόμενο της Χρηματοοικονομικής λειτουργίας 
2.7.2.α. Η λειτουργία του προϋπολογισμού 
2.7.2.β. Η ταμειακή λειτουργία 
2.7.2.γ. Η λογιστική λειτουργία (Οι τρεις πρώτες περίοδοι της παραγράφου, δηλ. από «Η λειτουργία αυτή … που ισχύουν».) 
2.7.2.δ. Η λειτουργία Διαχείρισης Κεφαλαίων 

2.8. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
2.8.1. Εισαγωγή – Έννοια και Φύση της Παραγωγής 
2.8.2. Σκοποί και επί μέρους λειτουργίες της Διοίκησης Παραγωγής 
2.8.2.α. Τοποθεσία εργοστασίου και διάταξη χώρων 
2.8.2.β. Σχεδιασμός παραγωγής 
2.8.2.γ. Προγραμματισμός 
2.8.2.δ. Διασφάλιση ποιότητας και έλεγχος της παραγωγής 
2.8.2.ε. Αποθήκευση 
2.8.2.στ. Συντήρηση και αντικατάσταση του μηχανικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων παραγωγής 
2.8.2.ζ Προμήθειες 

2.9. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
2.9.1. Εισαγωγή 
2.9.1.α. Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού 
2.9.1.β. Προσλήψεις 
2.9.1.γ. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη
2.9.1.δ. Μεταθέσεις και Προαγωγές Προσωπικού 
2.9.1.ε. Αξιολόγηση και Πολιτική Αμοιβών 
2.9.1.στ. Κοινωνική και Υγειονομική Υποστήριξη 
2.9.1.ζ. Εργασιακές Σχέσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
3.5. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
3.5.1. Εισαγωγή 
3.5.2. Συνήθη Προβλήματα κατά την Λήψη Αποφάσεων 
3.5.3. Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων 
3.5.4. Μέθοδοι Λήψης Ομαδικών Αποφάσεων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
4.3. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ 
4.3.1. Εισαγωγή – Η Έννοια της Μάθησης 
4.3.2. Η έννοια της οργανωσιακής μάθησης 
4.3.3. Η έννοια του Οργανισμού που Μαθαίνει 
4.3.4. Μετασχηματισμός των επιχειρήσεων σε οργανισμούς που μαθαίνουν 
4.3.5. Παραγωγή μάθησης και προσαρμογή της μάθησης 
4.3.6. Ο νέος ρόλος της ηγεσίας 

Διόρθωση: Στην ενότητα 2.4.2, στην παράγραφο για τον Fayol, στην προτελευταία περίοδο (γραμμή 27 της σελίδας του βιβλίου) η φράση «εργασίες διεύθυνσης» να διορθωθεί σε «εργασίες διοίκησης».

Επιμέλεια Λ. Μυλωνάς - Οικονομολόγος Εκπαιδευτικός