Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Απαντήσεις και Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2012

Απαντήσεις και Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) 2012

Δείτε τα θέματα εδώ.


ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α
Α1.
α – Σ
β – Σ
γ – Λ
δ – Σ
ε – Λ

Α2. β
Α3. α

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Β
Β1. Σελ. 10 σχολικού βιβλίου – Ιδιότητες των αναγκών: α) Εξέλιξη, β) Πολλαπλασιασμός
Β2. Σελ. 10 – 11 σχολικού βιβλίου «Η τεχνολογία... υπερκατανάλωση.»
Β3. Σελ. 11 σχολικού βιβλίου: γ) Ο κορεσμός

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ
Γ1.
Παρακάτω φαίνεται ο πίνακας συμπληρωμένος:

Συνδυασμοί Ποσοτήτων
Παραγόμενες ποσότητες αγαθού Χ
Παραγόμενες ποσότητες αγαθού Ψ
Κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ
(σε μονάδες του Ψ)
Κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ
(σε μονάδες του Χ)
Α
120
0

4
¼ =0,25
Β
80
160

2
0,5
Γ
40
240

1
1
Δ
0
280Γ2.
α)
Συνδυασμοί Ποσοτήτων
Παραγόμενες ποσότητες αγαθού Χ
Παραγόμενες ποσότητες αγαθού Ψ
Κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ
(σε μονάδες του Ψ)
Β
80
160

Β΄
60
ΨΒ΄
2
Γ
40
240

Άρα ο συνδυασμός Κ(Χ=60, Ψ=180) βρίσκεται αριστερά της ΚΠΔ

β)
Συνδυασμοί Ποσοτήτων
Παραγόμενες ποσότητες αγαθού Χ
Παραγόμενες ποσότητες αγαθού Ψ
Κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ
(σε μονάδες του Ψ)
Α
120
0

Α΄
110
ΨΑ΄
4
Β
80
160

Άρα ο συνδυασμός Λ(Χ=110, Ψ=50) βρίσκεται δεξιά της ΚΠΔ

γ)
Συνδυασμοί Ποσοτήτων
Παραγόμενες ποσότητες αγαθού Χ
Παραγόμενες ποσότητες αγαθού Ψ
Κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ
(σε μονάδες του Ψ)
Γ
40
240

Γ΄
15
ΨΓ΄
1
Δ
0
280

Άρα ο συνδυασμός Μ(Χ=15, Ψ=265) βρίσκεται πάνω στην ΚΠΔ.

Γ3.
Συνδυασμοί Ποσοτήτων
Παραγόμενες ποσότητες αγαθού Χ
Παραγόμενες ποσότητες αγαθού Ψ
Κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ
(σε μονάδες του Ψ)
Α
120
0

Α΄΄
100
ΨΑ΄΄
4
Β
80
160

Άρα, για να παραχθούν οι πρώτες 100 μονάδες του αγαθού Χ θα θυσιαστούν 280 – 80 = 200 μονάδες από το αγαθό Ψ

Γ4.
Όταν παράγονται 160 μονάδες από το αγαθό Ψ η μέγιστη παραγωγική δυνατότητα από το αγαθό Χ είναι 80 μονάδες άρα ο συνδυασμός που αντιστοιχεί σε 50 μονάδες του αγαθού Χ και 160 μονάδες του αγαθού Ψ είναι εφικτός, αλλά όχι μέγιστος. Ο συνδυασμός αυτός βρίσκεται αριστερά της ΚΠΔ, η οικονομία δε χρησιμοποιεί όλες τις παραγωγικές της δυνατότητες και ορισμένοι ή όλοι οι συντελεστές παραγωγής υποαπασχολούνται.

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΘΕΜΑ Δ
Δ1.
P
QD
QS
Y
EY
60
200
200
40.000
3
60
Q2=260
200
44.000

80
240
240
44.000

Η συνάρτηση προσφοράς είναι της μορφής QS=γ+δΡ
Για Ρ =60, Q = 200:  200 = γ + 60δ
Για Ρ =80, Q = 240:  240 = γ + 80δ
Λύνοντας το σύστημα γ=80, δ=2, οπότε: Qs = 80 + 2P

Δ2.

Η συνάρτηση ζήτησης  είναι της μορφής QD=α+βΡ
Για Ρ =60, Q = 260:  260 = α + 60β
Για Ρ =80, Q = 240:  240 = α + 80β
Λύνοντας το σύστημα α=320, β=-1, οπότε: QD = 320 – P
Δ3.
Εφόσον Es = 0,6 < 1 η προσφορά χαρακτηρίζεται ανελαστική.

Δ4.
Qs = 80 + 2P
QD = 320 – P
Έστω για την τιμή Ρ1 το πλεόνασμα είναι 60 κιλά.Σχολιασμός Θεμάτων
- Τα θέματα ήταν σαφή και βατά. Δεν είχαν κλιμάκωση δυσκολίας.
- Δεν κάλυπταν όλη την ύλη, καθώς το θέμα της θεωρίας (Ομάδα Β) και η μία άσκηση  (Ομάδα Γ) ήταν από το 1ο κεφάλαιο. 
- Τα θέματα ήταν αναμενόμενα, η θεωρία ήταν από τα "SOS", η άσκηση της Ομάδας Γ από το 1ο κεφάλαιο δεν είχε εξεζητημένα ερωτήματα και η άσκηση της ομάδας Δ ήταν παρόμοια με την άσκηση 7 του σχολικού βιβλίου σελ.106. Όλα τα θέματα είχαν λυθεί μέσα στη διάρκεια της χρονιάς και οι καλά  προετοιμασμένοι μαθητές δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα.
- Το επίπεδο δυσκολίας έπρεπε να είναι λίγο πιο υψηλό.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
Λευτέρης Μυλωνάς - Οικονομολόγος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου