Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Θέματα και Απαντήσεις ΑΟΔΕ 2014

Δείτε τα θέματα εδώ.

Ενδεικτικές Απαντήσεις 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α
Α1.
α.  Σωστό
β.  Λάθος
γ.  Λάθος
δ.  Σωστό
ε.  Λάθος
στ.  Σωστό

Α2. β
Α3. δ
Α4. γ

Α5.
α. Σελ. 35 σχολικού βιβλίου: «Το Οικονομικό περιβάλλον: Περιλαμβάνει τις δομές της οικονομίας… τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις κτλ.»
β. Σελ. 35 σχολικού βιβλίου: «Το Τεχνολογικό περιβάλλον: Περιλαμβάνει την πλέον “ορατή” επίδραση… το είδος των προϊόντων και των υπηρεσιών.»

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Β

Β1. Σελ. 130 σχολικού βιβλίου:
α.  «Φυσιολογικές – Βιολογικές Ανάγκες. Περιλαμβάνουν όλες τις ανάγκες που συνδέονται… δεν μπορεί να γίνεται λόγος για άλλες ανάγκες.»
β.  «Ανάγκες για ασφάλεια. Ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να αισθάνεται σιγουριά… μόνιμη απασχόληση, σύνταξη, κατοικία κτλ.»
γ.  «Κοινωνικές Ανάγκες. Σ’ αυτήν την κατηγορία εντάσσονται οι ανάγκες του ανθρώπου… η ικανοποίηση των φυσιολογικών αναγκών και των αναγκών ασφαλείας..»

Β2. Σελ. 146-147 σχολικού βιβλίου:
α.  Η από κάτω προς τα πάνω επικοινωνία: «Η ροή των πληροφοριών εδώ ξεκινά από τα κατώτερα επίπεδα… στην αποτελεσματική λειτουργία και την ικανοποίηση των μελών της οργάνωσης.»
β.  Οριζόντια επικοινωνία: «Εκτός από την ανάπτυξη της κάθετης επικοινωνίας, ο αποτελεσματικός συντονισμός… οι συνθήκες για την ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ τους.»

Β3. Σελ. 60 σχολικού βιβλίου:
Η Οργάνωση
α. «Είναι ο συνδυασμός των δομών… με σκοπό την επίτευξη κέρδους.»
β. «Επομένως, η οργάνωση εκφράζεται συνήθως με:… ή με άλλη μορφή τμηματοποίησης.»


Σχολιασμός Θεμάτων
- Τα θέματα είχαν μεγάλη διασπορά και κάλυπταν όλα τα κεφάλαια της ύλης. 
- Οι ερωτήσεις ανάπτυξης ήταν σχετικά αναμενόμενες και από τα πιο ουσιώδη μέρη του βιβλίου, χωρίς να μπουν ερωτήσεις από εισαγωγές, ασύντακτα κομμάτια κλπ.
- Κάποιες ερωτήσεις κλειστού τύπου απαιτούσαν και την κρίση του μαθητή (πχ. Α3)
- Από τα περσινά θέματα ανάπτυξης αλλά και των ετών 2012 και 2011, έπεσαν ερωτήσεις κλειστού τύπου (πχ. Α1. ε-στ, Α2, Α4) 
- Από τις ερωτήσεις ανάπτυξης:
  *Το Α5.α. είχε ξαναπέσει το 2009
  *Το Β1 είχε ξαναπέσει και το 2003 / 2009
  *Το Β2.α. είχε ξαναπέσει το 2011
- Γενικά τα θέματα είχαν δουλευτεί πολύ μέσα στη χρονιά και η πλειοψηφία των μαθητών είχε υψηλή απόδοση. Εκτιμώ το ποσοστό των αριστούχων φέτος (σε σχέση με πέρυσι) θα ανέβει.
Επιμέλεια
Λευτέρης Μυλωνάς - Οικονομολόγος Εκπαιδευτικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου