Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ Γ΄ ΕΠΑΛ - Απαντήσεις θεμάτων 31/5/2011

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ Γ΄ ΕΠΑΛ - Α΄ Ομάδα
Απαντήσεις θεμάτων πανελλαδικών εξετάσεων 2011 Α' ομάδας ΕΠΑΛ 31/5/2011

Δείτε τα θέματα εδώ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1η ΟΜΑΔΑ
ΘΕΜΑ Α
Α1. α. Σ    β. Λ    γ. Σ    δ. Λ    ε. Λ
Α2. γ
Α3. β

ΘΕΜΑ Β
Β1. σελ. 166 σχολ.βιβλ. “Αποταμιευτές”
Β2. σελ. 134 σχολ.βιβλ. “Με άλλα λόγια… της Ελλάδας.”
Β3. σελ. 153-154 σχολ.βιβλ. “Υπάρχουν όμως δύο σοβαροί… υπερβολικούς κινδύνους.”

2η ΟΜΑΔΑ
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. σελ. 178-179 σχολ.βιβλ. “Τα δημόσια αγαθά”
Γ2. σελ. 164 σχολ.βιβλ. “Η φάση της ύφεσης”
Γ3. σελ. 167 σχολ.βιβλ. “Ο πληθωρισμός ζήτησης”

ΘΕΜΑ Δ
Δ1.
Προϊόν Α
Προστιθέμενη Αξία 1ου σταδίου = 2000
Προστιθέμενη Αξία 2ου σταδίου = 3000 – 2000 = 1000
Προστιθέμενη Αξία 3ου σταδίου = 5000 – 3000 = 2000
Προστιθέμενη Αξία 4ου σταδίου = 8000 – 5000 = 3000

Προϊόν Β
Αξία Πώλησης 1ου σταδίου = 1000
Αξία Πώλησης 2ου σταδίου = 1000 + 1000 = 2000
Αξία Πώλησης 3ου σταδίου = 2000 + 2000 = 4000
Αξία Πώλησης 4ου σταδίου = 4000 + 1000 = 5000

Δ2.
Το άθροισμα της προστιθέμενης αξίας όλης της παραγωγής είναι ίσο με την αξία αγοράς όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών.
Το ΑΕΠΤΡΕΧ είναι η συνολική προστιθέμενη αξία της παραγωγής όλων των επιχειρήσεων της οικονομίας, επομένως:
ΑΕΠΤΡΕΧ  =  8000 + 5000 = 13000 ευρώ

Δ3.
Είναι ΑΕΠσταθ = ΑΕΠτρεχ x 100 / ΔΤ = 13000 x 100 / 105 = 12380 ευρώ

Δ4.
Είναι Κ.Κ.ΑΕΠσταθ = ΑΕΠσταθ / πληθυσμός = 12380 / 10000 = 1,238 ευρώ


ΣΧΟΛΙΑ
- Τα θέματα ήταν πιο απαιτητικά (σε όγκο) σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου