Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' ΕΠΑΛ - Απαντήσεις θεμάτων 1/6/2011

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ΄ ΕΠΑΛ - Ομάδα Α΄
Απαντήσεις θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων 1/6/2011

Δείτε τα θέματα εδώ

1η ΟΜΑΔΑ
ΘΕΜΑ Α
A1. α) Σ   β) Σ   γ) Λ   δ) Σ                 
Α2. 1-γ     2-β    3-γ   

ΘΕΜΑ Β
Β1. Σελ 113 σχολ.βιβλ. «Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού»
Β2. Σελ 48 σχολ.βιβλ. «Οικονομική Αποδοτικότητα είναι… που χρησιμοποιήθηκε» + τύπος 1.6.3
Β3. Σελ 39 σχολ.βιβλ. «η διαφορά του από τον οικονομικό… προς την κοινωνία.»

2η ΟΜΑΔΑ
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Σελ 107 σχολ.βιβλ. «Ο ποιοτικός έλεγχος πραγματοποιείται… έτοιμων προϊόντων.»
Γ2. Σελ 221 σχολ.βιβλ. «σχήμα 3.5.1» τα πέντε βήματα

ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Σελ 27 σχολ.βιβλ. «Πολυεθνικές Επιχειρήσεις είναι… φτηνότερου εργατικού δυναμικού.»
Δ2. Σελ 84 σχολ.βιβλ. «Ως όρος χρησιμοποιείται… των όρων πληρωμής κ.τ.λ.»


ΣΧΟΛΙΑ
- Αλλαγή στη δομή της Α' Ομάδας με 4 ερωτήσεις Σωστού-Λάθους (αντί 5 τα προηγούμενα έτη) με αυξημένη συνεπώς βαθμολογία (4 μόρια έναντι 3 τα προηγούμενα έτη) και 3 ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (έναντι 2 ή αντιστοίχησης).
- Κάποια Σ-Λ θα τα χαρακτήριζα ως "ψαγμένα" (βλ. Α1γ).
- Αναμενόμενα τα θέματα από τις παραγράφους 2.8 και 2.9 που αποτελούσαν νέα ύλη.
- Δεν υπήρχαν θέματα ανάπτυξης από 3ο και 4ο κεφάλαιο που ήραν και νέα ύλη (μόνο ονομαστικά τα βήματα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων).
- Αυξημένης δυσκολίας και όγκου θέματα σε σύγκριση με τα προηγούμενα δύο έτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου