Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Α.Ο.Θ. στο 1ο Κεφάλαιο

ΘΕΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Ένα αυτοκίνητο ανάλογα με το σκοπό χρήσης του μπορεί να είναι τόσο κεφαλαιουχικό, όσο και καταναλωτικό.
β. Για την κατασκευή της Κ.Π.Δ. μιας οικονομίας, μεταξύ άλλων κάνουμε και την υπόθεση ότι όλοι οι συντελεστές παραγωγής απασχολούνται ορθολογικά.
γ. Εφικτοί συνδυασμοί βρίσκονται μόνο πάνω στην Κ.Π.Δ. μιας οικονομίας.
δ. Σύμφωνα με το κύριο οικονομικό πρόβλημα, η σχετική έλλειψη αγαθών, είναι στην πραγματικότητα έλλειψη παραγωγικών συντελεστών.
ε. Το πραγματικό κόστος ενός αγαθού, δε συσχετίζεται με το χρηματικό του κόστος.
Μονάδες 15

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α2 και Α3, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α2. Το έδαφος πάνω στο οποίο χτίζεται ένα εργοστάσιο ανήκει στον παραγωγικό συντελεστή:
α. γη
β. εργασία
γ. κεφάλαιο
δ. επιχειρηματικότητα
Μονάδες 5
Α3. Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο Ροβινσώνας Κρούσος για την οικονομία του σχετικά με το τι υλικά θα χρησιμοποιήσει προκειμένου να φτιάξει την καλύβα που θα του ικανοποιήσει την ανάγκη για στέγη, αναφέρεται:
α. στο πώς μπορεί να αναπτύξει την οικονομία του
β. στον τρόπο με τον οποίο παράγονται τα προϊόντα
γ. σε ποια προϊόντα θα παράγει και σε τι ποσότητες
δ. στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διανομή των προϊόντων στα μέλη της κοινωνίας
Μονάδες 5

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
Να περιγράψετε την αβεβαιότητα που υπάρχει στην οικονομική ζωή των οικονομούντων ατόμων (και με τη χρήση παραδειγμάτων), αναφέροντας και πώς οι άνθρωποι προσπαθούν να την ξεπεράσουν.
Μονάδες 25

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ
Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα παραγωγικών δυνατοτήτων μιας υποθετικής οικονομίας η οποία, με δεδομένη τεχνολογία παράγει μόνο τα αγαθά Χ και Ψ χρησιμοποιώντας αποδοτικά όλους τους παραγωγικούς συντελεστές της:

Συνδυασμοί
Αγαθό Χ
Αγαθό Ψ
ΚΕΧ (σε μονάδες Ψ)
ΚΕΨ (σε μονάδες Χ)
Α
0
220

;
;
Β
40
200

;
2/5
Γ
60
;

;
1/4
Δ
;
70

7
;
Ε
;
0Γ1. Κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς στο τετράδιό σας να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα στα οποία υπάρχουν ερωτηματικά.
Μονάδες 8
Γ2. Να σχολιάσετε και να δικαιολογήσετε την πορεία του κόστους ευκαιρίας του αγαθού Χ (σε όρους Ψ).
Μονάδες 5
Γ3. Να εξετάσετε αν καθένας από τους συνδυασμούς Κ και Λ μπορεί να παραχθεί, όπου:
Κ(Χ = 50, Ψ = 150) και Λ(Χ = 70, Ψ = 120).
Μονάδες 8
Γ4. Να υπολογίσετε πόσες μονάδες από το αγαθό Χ θα θυσιαστούν, προκειμένου να παραχθούν οι πρώτες 160 μονάδες του αγαθού Ψ.
Μονάδες 4

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
Έστω μια υποθετική οικονομία που παράγει δύο αγαθά, Λαχανικά και Φρούτα με δεδομένη τεχνολογία, χρησιμοποιώντας όλους του συντελεστές που έχει στη διάθεσή της αποδοτικά. Η οικονομία απασχολεί μόνο 4 εργάτες οι οποίοι είναι εξίσου κατάλληλοι να παράγουν και τα δύο αγαθά και κάθε εργάτης παράγει είτε 80 μονάδες Λαχανικών, ή 40 μονάδες Φρούτων. Ζητείται:
Δ1. Να κατασκευάσετε τον πίνακα παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας.
Μονάδες 3
Δ2. Να υπολογίσετε το Κόστος Ευκαιρίας των Φρούτων (μονάδες 4) σε όλους τους διαδοχικούς συνδυασμούς και να σχολιάσετε την πορεία του (μονάδες 3).
Μονάδες 7
Δ3. Αν η οικονομία παράγει 50 μονάδες Φρούτων και θέλει να διπλασιάσει την παραγωγή της, πόσες μονάδες Λαχανικών θα θυσιαστούν;
Μονάδες 5
Δ4. Μια εκμετάλλευση ενός βάλτου που μόλις αποξηράνθηκε, επέφερε μετατόπιση στην Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων της οικονομίας, μεταβάλλοντας τις ποσότητες Λαχανικών κατά 25%. Να σχεδιάσετε την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων της οικονομίας πριν και μετά την αποξήρανση του βάλτου στο ίδιο διάγραμμα.
Μονάδες 5
Δ5. Να υπολογίσετε την εξίσωση της αρχικής Καμπύλης Παραγωγικών Δυνατοτήτων.
Μονάδες 5


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ


Επιμέλεια θεμάτων
Λευτέρης Μυλωνάς - Οικονομολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου